Tarihte Yaşanmış En Önemli Olaylar

0
120

Her geçen gün bir tarihi oluşturmakta. Her geçen gün yeni olaylar yaşanıyor, yeni kararlar alınıyor ve yeni şeyler oluyor. Geçmişte de bizlerin hatırladığı önemli olaylar var. Hepsini hatırlamıyoruz belki ya da bilmiyoruz fakat bilmemiz gerekenlerin olduğu aşikar. Dünya tarihi çeşitli olaylara şahit oldu. Tarihte yaşanmış çok önemli olaylar mevcut. Belli bir sıraya koymadık tabi çünkü her olay birbirinden önemli olabilir. Sıralamayı kendi içinizde siz yapabilirsiniz.

Savaşlar, barışlar, antlaşmalar ve sayamayacağımız başka bir çok olay gerçekleşti tarih sahnesinde. Bütün olaylar önemli değil tabi ama içlerinde Dünyanın kaderini etkilemiş olabilecek çok önemli olaylar da mevcut. Amerika’nın keşfi, karanlık Ortaçağ Avrupa’sı, Dünya savaşları tarihte yaşanmış en önemli olaylara birer örnek.

greco persian

1- Öyle görünmeyebilir, ancak Greko-Pers Savaşları insanlık tarihinde büyük bir dönüm noktasıydı. Yunanlılar Pers İmparatorluğuna karşı düşmüş ve kaybedilmiş olsaydı, bilinen dünyadaki herkes gibi, Batı Dünyası muhtemelen bugünkü demokratik siyaset, sanat, edebiyat ve bilime sahip olmazdı. Yunanlılar yalnızca Perslere karşı değil, sonrasında Büyük İskender’e kadar da başarılı oldular.

mohammad

2- Hz. Muhammed 570 yılında doğmuş ve 40 yaşına geldiğinde Cebrail(as)’dan peygamberlik görevini almıştır. O günden bugüne İslam dini kendi kültürünü oluşturmuş, Dünyadaki en popüler 2. din haline gelmiştir. İslam dini günümüzde de çok büyük bir kitleyi ve coğrafyayı etkilemiş; yaşam tarzlarının değişmesine neden olmuştur.

genghis khan

3- İnsanlık tarihinin en büyük imparatorluklarından birinin yöneticisi Cengiz Han’a bakalım. Çok az kişi aslında Han’ı kökten değiştiren biri olarak işaret ediyordu, ancak Moğol İmparatorluğu’nun zaman içinde ve ötesinde etkili etkileri oldu. Birincisi, Moğol ordusu tam bir savaş makinasıydı. Çok güçlüydüler ve sürekli fetih yapıyorlardı. Fakat aynı zamanda pragmatik olmakta ve kitleleri memnun etmek ve kontrolü sürdürmek için tüm kültürleri dahil etmek ve benimsemek konusunda iyiydiler. Avrasya’yı neredeyse birleştirerek, kağıt, barut, pusula ve hatta pantolon gibi teknolojileri yayabiliyorlardı. Aynı zamanda Cengiz Han’ın soyu o kadar büyüktür ki günümüzde onun soyundan gelen milyonlar olduğu düşünülmektedir.

The_Fall_of_Constantinople,

4- İstanbul’un Fethi: 1453 yılında fethedilen İstanbul, o tarihe kadar Bizans İmparatorluğunun kontrolünde olan bir şehirdi. 1453 yılında fethedilen ve Bizans İmparatorluğunu yıkan Sultan Mehmet tarihin akışını değiştirmiş; bir çağ açıp bir çağ kapamıştır. Topların o tarihe kadar o güçlü surları yıkabileceği düşünülmüyordu fakat Sultan Mehmet yaptırdığı özel top ile surlarda delik açabilmeyi başardı.

renaissance

5- Ortaçağ ve Kara Ölüm döneminde, eğitim ve bilgi nispeten durgundu. Ancak 15. yüzyıldan itibaren, İtalya’da başlayan ve Avrupa’ya yayılan bir bilgi, sanat ve kültür yeniden doğuşu vardı. Bu Rönesans (yeniden doğuş) beraberinde daha fazla refah ve zenginlik yaratan yeni teknolojiler ve ilerlemeler getirmiştir.

Gutenberg.press

6- Rönesans’ın en büyük icatlarından biri Gutenberg Matbaası idi. Gutenberg Asya’dan basım fikrini aldı, ancak baskı makinesi ile daha kolay ve daha verimli hale getirdi. Bastığı ilk kitaplar İncil’di ve hepsi bitmeden satılıyordu. Matbaa, okuma, eğitim ve bilgi türlerini daha önce elle kopyalanacak olan yeni seri baskı kitaplarının kabiliyetiyle donattı.

EuropeanColonialism

7- Yaklaşık 1500’den 1960’a kadar Avrupa, tüm dünyaya yayıldı. Avrupa, Yeni Dünya’dan Afrika’ya, Hindistan’a ve Asya’ya, dünyadaki hemen hemen her kıtada koloniler yarattı. Sömürgecilikle ticaret daha da arttı… Avrupalılar için daha fazla zenginlik ve çoğunlukla herkes için kölelik ve fakirlik. Zaman geçtikçe sömürgelerin çoğu bağımsızlık istedi ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra harap olmuş bir Avrupa kontrolü kaybetmeye başladı.

french revolution

8- Amerikan Devrimi’nden esinlenen Fransız Devrimi, Fransa ve Avrupa’yı sonsuza dek değiştirdi. Fransız monarşisine ve seçkinlere karşı bir protesto olarak başlayan şey, cumhuriyetçilik, insan hakları ve vatandaşlık söylemine dönüştü. Ne yazık ki, kanlı ve şiddetli hale geldi ve daha sonraki ideallere öncülük etmek yerine milliyetçilik ve diktatörlükte sağlamlaştı. Devrim dağınık olsa da, onun dışında dünyaya da saygı gösteren Aydınlanma temelli bir felsefe geldi.

industrial revolution

9- 18. ve 19. yüzyıllardan itibaren Britanya’dan muhteşem bir şey çıktı. Önceden, üretim çoğunlukla insanların evlerinden ya da dükkanlarından çıktı, ancak birdenbire, her türlü tekstil ürününü toplu olarak üretmeye yardımcı olan makinelerle büyük fabrikalara yöneldi. Buna Sanayi Devrimi deniyor ve İngiltere, Avrupa ve Amerika’yı çoğunlukla tarım toplumlarından kent ve sanayiye çevirdi. Bunun dışında trenler ve otomobiller gibi büyük yenilikler ortaya çıktı. Daha fakir sınıflar için ciddi zorluklar olsa da, orta sınıfın yaşamını iyileştirdi.

great depression

10- Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, 1920’ler Amerika Birleşik Devletleri’nde hızlı bir ekonomik büyüme sağladı, ancak hepsi 1929’da meydana gelen çöküşle durma noktasına geldi. Milyonlarca yatırımcının dolar kaybı, bankalar çöktü ve 15 milyon Amerikalı işsiz kaldı . Bu, büyük ölçüde işsizliği ve deflasyonu gören hemen hemen her ülkenin dünya genelinde dalgalanma etkisi yarattı. On yıl sürdü ve finansal kurumlarda, ekonomi politikalarında ve teoride büyük değişiklikler ile sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler 1939’da bir toparlanma belirtileri görmeye başlarken, II. Dünya Savaşı son noktayı koydu.

wwii

11- Birçokları I. Dünya Savaşı’nın sona erdiğini düşünürken, Avrupa’nın bazı bölgelerinde hala derin bir kızgınlık ve öfke kaynağı vardı. Adolf Hitler ve Nazi Almanyası’nın yükselişiyle savaş, 1939’da Polonya’nın işgaliyle başladı ve Fransa ve Belçika’da ilerlemeye başladıkça devam etti. Savaş, Sovyetler Birliği, Çin ve Japonya gibi dünyanın tüm bölgelerini kapsıyordu. Savaşın sonunda milyonlarca hayat kaybedildi, Avrupa harap bir araziydi ve Sovyetler Birliği ve ABD gibi yeni süper güçler yeni bir düzen ve yeni çatışmalar yaratmak için ayağa kalktı.

berlin wall

12- II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle yeni bir savaş türü olan Soğuk Savaş geldi. Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa’da ilerleyerek Komünizmi yaymaya çalışırken, Batı Demokrasi’ye girerken Demir Perde’yi yarattı. Nükleer silah tehdidi saniyeler içinde milyonlarca silme tehdidiyle Soğuk Savaş doğdu ve gizli istihbarat, kelime ve diplomasi savaşı kullanarak on yıllarca sürdü. Soğuk Savaş 1991’de Doğu Avrupa ve Rusya’daki Komünizmin çöküşüyle sona erdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here